Máy Cưa Đĩa

DHS660RFJ MÁY CƯA ĐĨA(165MM/BL)(18V)

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DHS661RFJ MÁY CƯA ĐĨA(165MM/BL)(18V)

2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

DHS680RMJ MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(165MM/BL)(18V)

2 pin 18V 4Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 3

HS301DSAE MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(85MM)

2 pin 12Vmax 2.0Ah, 1 sạc nhanh

HS301DSYE MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(85MM)

2 pin 12Vmax 1.5Ah, 1 sạc nhanh

HS003GM201 MÁY CƯA ĐĨA DÙNG PIN(190MM/AWS/BL)(40V MAX)

2 pin 40Vmax 4.0Ah, 1 sạc nhanh, thùng Makpac loại 4.