CL106FDWY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN(12V MAX)

CL106FDWY

Tính năng

( 1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc )

Sức Chứa/Khả Năng Chứa 600 mL
Sử Dụng Liên Tục(Phút) With BL1041B: 42
Kích thước (L X W X H) 958x100x150mm (37-3/4"x3-15/16"x5-7/8")
Lưu lượng khí tối đa 1.3 m³/min
Lưu Lượng Hút Tối Đa (Nước) 3.1 kPa (316 mmH2O)
Trọng Lượng With BL1021B: 1.0 kg (2.2lbs.) With BL1041B: 1.1 kg (2.5 lbs.)
lưu lượng hút tối đa 19 W
Đầu hút T (123488-8), đầu hút khe (451243-1),ống nối dài (451244-9), giá đỡ ống hút bụi (451245-7),túi bụi(443060-3)