CL107FDSY MÁY HÚT BỤI DÙNG PIN

CL107FDSY

Tính năng

( 1 pin 12V 1.5Ah, 1 sạc nhanh )

Sức Chứa/Khả Năng Chứa Dust Bag: 500 mL Paper Pack: 330 mL
Sử Dụng Liên Tục(Phút) With BL1041B: Max/ High/ Normal: 20/ 24/ 50
Kích thước (L X W X H) 960x112x150mm (37-3/4"x4-3/8"x5-7/8")
Lưu lượng khí tối đa 1.4 m³/min
Lưu Lượng Hút Tối Đa (Nước) 5.0kPa (510 mmH2O) Max/ High/ Normal: 32/ 20/ 5W
Trọng Lượng With BL1021B: 1.1 kg (2.5 lbs) With BL1041B: 1.3 kg (2.9 lbs)
lưu lượng hút tối đa Max/ High/ Normal: 32/ 20/ 5W 960x112x150mm
Đầu hút T (123488-8),đầu hút khe (451243-1),ống nối dài (451244-9),giá đỡ ống hút bụi (451245-7), giá đỡ (199971-7),túi bụi (166084-9),túi bụi giấy 5 cái/bộ (194566-1).