Máy Vặn Vít

DTD157RTJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DTD171RTJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DTD171TJAR MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DTD171TJB MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18V 5Ah, 1 sạc nhanh, Thùng Makpac loại 2

DFS251RFE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18v 3.0Ah, 1 Sạc nhanh

DFS452RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN

2 pin 18V 4.0Ah, 1 Sạc nhanh

DTD149Z CORDLESS IMPACT DRIVER(18V)

Không bao gồm pin và sạc

DTD149RAE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 2.0 Ah

DTD149RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 4.0 Ah

DTD156SFE CORDLESS IMPACT DRIVER(18V)

Bao gồm 2 pin 18V 3Ah, 1 sạc

DTD156SF MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

Bao gồm 1 pin 18V 3Ah, 1 sạc

DTD155RFE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(18V)

Bao gồm 2 pin 18V 3Ah, 1 sạc nhanh

DTD152RAE MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 2.0 Ah

DTD152RME MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(18V)

01 sạc nhanh, 02 pin 18V 4.0 Ah

TD111DSAJ MÁY VẶN VÍT DÙNG PIN(BL)(12V MAX)

Sạc nhanh, 2 pin 12Vmax 2.0Ah, Thùng Makpac loại 1